Państwowa Inspekcja Pracy Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji
Publicznej

Strona główna

Mapa serwisu    Dodaj do Ulubionych      Drukuj...   Kontakt mailowy: kancelaria@krakow.pip.gov.pl

   Ustaw jako startową


 
 
 

 
PIP
    Państwowa Inspekcja
    Pracy
 
ZUS
    Zakład Ubezpieczeń
    Społecznych
 
WSSE
    Wojewódzka Stacja
    Sanitarno -
    Epidemiologiczna
    w Krakowie
 
WIOŚ
    Wojewódzki Inspektorat
    Ochrony Środowiska
    w Krakowie
 
WINB
    Wojewódzki Inspektorat
    Nadzoru Budowlanego
    w Krakowie
 
UDT
    Urząd Dozoru
    Technicznego
  KOMENDA
    Główna Straży
    Granicznej
  KOMENDA
    Wojewódzka Policji
    w Krakowie
 
KOMENDA
    Wojewódzka
    Państwowej Straży
    Pożarnej w Krakowie
 
KRUS
    Kasa Rolniczego
    Ubezpieczenia
    Społecznego
 
[więcej]
    link - strona GIP

Ustawa o PIP - link do strony Państwowej Inspekcji Pracy

Statut PIP - link do strony Państwowej Inspekcji Pracy

Ośrodek Szkolenia PIP we Wrocławiu

Regulamin organizacyjny Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie

Sprawozdania Okręgowego Inspektora Pracy
 


 Wiadomości

Uwaga! Państwowa Inspekcja Pracy ostrzega!


Komunikat dotyczący szkoleń!Bezpiecznie od startu | Eliminacje regionalne do XIV Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych "Bezpiecznie od startu" w Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, w których udział wzięło 37 uczestników, odbyły się 27 marca 2014 r... [więcej]

Data publikacji: 04.04.2014 r.


Szkolenia prewencyjne w budownictwie | W sumie ponad stu pracodawców i pracowników z 29 firm budowlanych uczestniczyło od początku 2014 roku w 5 szkoleniach zorganizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie w ramach programu prewencyjno-informacyjnego dla małych i średnich przedsiębiorstw z sektora budowlanego... [więcej]

Data publikacji: 31.03.2014 r.


Zaproszenie na 42 Krakowskie Targi Budownictwa | Chcesz wiedzieć więcej o tym jak bezpiecznie prowadzić prace budowlane i remontowe? Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w bezpłatnym seminarium "Bezpieczne budowanie", które odbędzie się 25 kwietnia 2014 r. o 11:00 w Centrum Targowym "Chemobudowa" w Krakowie... [więcej]

Data publikacji: 25.03.2014 r.


Jak bezpiecznie podjąć pierwszą pracę? | W sumie 139 uczniów kończących w tym roku naukę w Zespole Szkół nr 2 w Bochni przy ul. Stasiaka, uczestniczyło 5 marca br. w dwóch w spotkaniach z inspektorem pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie Bogdanem Solawą, poświęconych problematyce podejmowania pierwszej pracy... [więcej]

Data publikacji: 25.03.2014 r.


Ofensywa prewencji w terenie | Sekcja Prewencji i Promocji OIP w Krakowie przygotowała tygodniową kampanię prewencyjną kumulującą w najbardziej odległych miejscach województwa kilka różnorodnych działań. Rozpoczęto 17 lutego br. w Zagórzanach kampanią informacyjną dla Zakładów Usług Leśnych... [więcej]

Data publikacji: 07.03.2014 r.


Bezpieczeństwo dzieci na wsi | W dniu 28.02.2014 r. w uzgodnieniu z Dyrekcją szkoły inspektor pracy przeprowadził szkolenie dzieci w Zespole Szkół im. J. Korczaka w Laskowej dla dwóch grup uczniów klas pierwszych do szóstej, w łącznej liczbie 216... [więcej]

Data publikacji: 05.03.2014 r.


Szkolenie dla pracodawców | Na zapro-szenie Agencji Rozwoju i Promocji Spółdzielczości - Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, rzecznik OIP w Krakowie spotkał sie z 35 pracodawcami z terenu województwa małopolskiego. Tematem spotkania było przedstawienie najnowszych zmian w prawie pracy... [więcej]

Data publikacji: 28.02.2014 r.


O bezpiecznej pracy z pracodawcami | 20 lutego br. przy współpracy z Tygodnikiem Przełom oraz przedsiębiorcami zrzeszonymi w Biznes Park Górka zorganizowany został w Trzebini dzień porad prawnych. Rzecznik prasowy OIP - Wojciech Dyląg dyżurował w redakcji Tygodnika przyjmując interesantów oraz udzielając telefonicznie porad prawnych... [więcej]

Data publikacji: 21.02.2014 r.


"Współczesne wyzwania prawa pracy". Ogólnopolskie sympozjum z okazji 40-lecia Kodeksu pracy | Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie przy współpracy z szeregiem partnerów społecznych i wsparciem mediów od listopada 2013 r. realizował Cykl debat pod hasłem: "Gospodarka-prawo-społeczeństwo-zarzadządzanie".

 

 Materiały z Sympozjum [więcej]

 

Oficjalnym podsumowaniem cyklu, było zorganizowane 19 lutego br. na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Sympozjum z okazji 40-lecia Kodeksu pracy, pt. "Współczesne wyzwania prawa pracy"... [więcej]

Data publikacji: 20.02.2014 r.


Informacje dla pracodawców [więcej]


Karty kontrolne [link - strona PIP]


Zdobądź Dyplom PIP. Przestrzeganie prawa pracy w małych zakładach | Program przeznaczony dla pracodawców  prowadzących zakłady produkcyjne i usługowe, z których działalnością wiążą się zagrożenia zawodowe i zdrowotne oraz mogą sami wykonywać zadania służby bhp... [link - strona PIP]


Zagrożenie azbestem | Ważne informacje na temat  zagrożeń związanych z  azbestem, wybrane przepisy prawne dotyczące  azbestu, broszury, ulotki i inne publikacje PIP, przedstawione zostały w  dziale pt. "Azbest dobre praktyki"... [link - strona PIP]


 .

"Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym"

Kamapania "Bezpicznie od startu!" - link do strony Państwowej Inspekcji Pracy

Konkurs wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych "Poznaj swoje prawa w pracy" - link do strony Państwowej Inspekcji Pracy
"Kultura bezpieczeństwa" - Ankieta dla nauczycieli


Rzecznik prasowy informuje

Praca w wysokich i niskich temperaturach - link do strony Państwowej Inspekcji Pracy

Kalendarz szkoleń

Serwis pracodawcy - link do strony Państwowej Inspekcji Pracy

Kodeks pracy - link do strony Państwowej Inspekcji Pracy

Wydawnictwa elektroniczne i multimedia - link do strony Państwowej Inspekcji Pracy

Stres w pracy - link do strony Państwowej Inspekcji Pracy

Konkursy PIP - link do strony Państwowej Inspekcji Pracy

Informacje dla obcokrajowców - link do strony Państwowej Inspekcji Pracy

Warunki pracy w krajach Unii Europejskiej

Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie - link do strony Państwowej Inspekcji Pracy

Ocena ryzyka zawodowego - link do strony Państwowej Inspekcji Pracy

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy - link do strony: www.osha.europa.eu/pl

WUP - Program wsparcia pracodawców restrukturyzujących zatrudnienie - link do strony: www.wup-krakow.pl

Likwidacja środków trwałych w OIP w Krakowie

"Inspektor Pracy" - Miesięcznik PIP - wybrane artykuły (wersja internetowa) - link do strony Pańswowej Inspekcji Pracy

BIP Państwowej Inspekcji Pracy (przetargi OIP) - link do strony: www.bip.pip.gov.pl

BIP PIP - OIP w Krakowie (elektroniczna skrzynka podawcza OIP) - link do strony: www.bip.pip.gov.pl

Punkt Obsługi Przedsiębiorcy - Urząd Miasta Krakowa - link do strony: www.bip.krakow.pl


Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy - link do strony Państwowej Inspekcji Pracy


[Archiwum wiadomości regionalnych] [Budownictwo] [Dane teleadresowe] [Mapa serwisu] [Media o nas] [MKOP] [Porozumienia] [Prewencja i promocja] [Porady prawne] [Rolnictwo] [Serwis pracodawcy] [Ocena ryzyka zawodowego] [Współpraca] [Wypadki] [Wzory, druki] [Zatrudnienie w OIP]


Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z późn. zm.) informujemy, że serwis internetowy Państwowej Inspekcji Pracy wykorzystuje tzw. cookies. W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowiednie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Państwowej Inspekcji Pracy (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Dowiedz się więcej o polityce prywatności.