Biuletyn Informacji
Publicznej

Strona główna

Mapa serwisu    Dodaj do Ulubionych      Drukuj...   Kontakt mailowy: kancelaria@krakow.oip.pl

Aktualności

 

Rola pielęgniarki medycyny pracy w kontekście narażeń zawodowych

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy oraz Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych zorganizowała w Krynicy w dniach 22-23 maja  konferencję "Rola pielęgniarki medycyny pracy w kontekście narażeń zawodowych", na którą zaproszony został przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie nadinspektor pracy Ryszard Iwaniec.

Wśród osiemdziesięciu uczestników konferencji znalazły się pielęgniarki z placówek medycyny pracy z terenu województwa małopolskiego, a także gościnnie przedstawiciele Ośrodka Medycyny Pracy z Gorzowa Wielkopolskiego oraz z Rzeszowa.

Wypowiedzi i prezentacje miały na celu ugruntowanie wiedzy pielęgniarek dotyczącej zagrożeń zawodowych, a także ukazanie błędów popełnianych przez pracodawców przy wydawaniu skierowań do badań profilaktycznych i zaproponowanie sposobów rozpoznania potrzeb badań specjalistycznych adekwatnych do wszystkich zagrożeń występujących przy pracach wykonywanych przez skierowanych do badań pracowników.

Lidia Chrzanowska z Pracowni Higieny Pracy i Szkodliwości Zawodowych przedstawiła prezentację "Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy” wskazując ich istotę, oddziaływanie, a także normy higieniczne i podział sposobów narażenia wraz metodyką pomiarów. Wskazała obowiązki pracodawcy w zakresie dokonywania oceny ryzyka zawodowego i dalszych działań dla eliminacji lub zmniejszenia poziomu zagrożeń. Podkreśliła, że badania i pomiary mogą być przeprowadzone przez laboratoria posiadające akredytację.

Zastępca Dyrektora MOMP w Krakowie lek. Teresa Łączkowska omówiła temat "Opieka profilaktyczna nad pracującymi w kontekście czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowisku pracy”.

Przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie Ryszard Iwaniec zaś zaprezentował "Zagrożenia zawodowe w aspekcie badań profilaktycznych pracowników”, gdzie na przykładach starał się wykazać, że zapisy o zagrożeniach, jakie zawierają skierowania do badań często nie uwzględniają faktycznego narażenia pracownika.

Zagadką jest zwłaszcza wyszczególnienie tylko nazwy stanowiska pracy, co bez wiedzy lekarza i pielęgniarki o występujących zagrożeniach, pozyskanych np. podczas wizyty w zakładzie w związku z podpisaniem umowy o świadczenie profilaktycznej opieki zdrowotnej, nigdy nie może dać prawidłowych wskazań, co do rodzaju koniecznych badań. Poparł tezę wskazaną we wcześniejszym wystąpieniu, że źródeł wiedzy o zagrożeniach należy poszukiwać na różne sposoby, a jednym z nich może być zawodoznawstwo. Dodał ponadto, że ważne jest zawarcie w umowie zapisu dającego możliwość, na podstawie art. 14 ustawy o smp, zlecania dodatkowych badań specjalistycznych, za które placówka medycyny pracy musi zapłacić – nastąpiło tu niezwłoczne wyjaśnienie, że koszty te obciążą zamawiającego badanie pracodawcę. Podkreślił dobrą współpracę OIP w Krakowie z Małopolskim Ośrodkiem Medycyny Pracy w różnych obszarach.

Kolejnym prelegentem była  Agata Knapik, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu, która przedstawiła "Rolę Inspekcji Sanitarnej w ocenie narażenia zawodowego”, wskazując cztery główne obszary działania inspekcji:
- zapobiegawczy nadzór sanitarny,

- bieżący nadzór sanitarny,

- prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska,

- działalność oświatowo-zdrowotną.

Omówiła nadzór bieżący i zapobiegawczy, w szczególności wskazując na procedury postępowania i konieczność stosowania określonych wzorów druków służbowych. Na koniec skupiła się na czynnościach związanych z ustalaniem choroby zawodowej, gdyż w tym zakresie istnieje ścisła współpraca z ośrodkami medycyny pracy. Podkreśliła różnice przy traktowaniu pracowników i byłych pracowników, wskazując, że po upływie dwóch lat od zakończenia pracy pierwsze kroki dla stwierdzenia choroby zawodowej należy kierować do właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, nie zaś jak to ma miejsce w przypadku pracownika do lekarza profilaktyka. Zaznaczyła, że jest to częsty błąd w procedurze, aczkolwiek dotyczy formalnie dokonania oceny narażenia zawodowego, które w przypadku byłego pracownika przeprowadza inspektor sanitarny, ponieważ na tym etapie lekarz profilaktyk nie posiada tytułu prawnego do analizy oceny narażenia zawodowego u pracodawcy.

Następnego dnia wystąpili kolejni prelegenci uzupełniając tematykę narażeń o elementy związane z czynnikami rakotwórczymi, czynnikami biologicznymi, a także stresem w miejscu pracy. Nieco odmienny charakter miało wystąpienie "Błąd medyczny a ergonomia”, a także informacje dotyczące "Szczepień ochronnych dla pracowników”. Finalnym wystąpieniem była prezentacja "Pielęgniarka ochrony zdrowia pracujących w zarządzaniu zdrowiem w miejscu pracy” przedstawiona przez specjalistę pielęgniarstwa Danutę Fularz i  Teresę Kuczak, kończąca konferencję.