Biuletyn Informacji
Publicznej

Strona główna

Mapa serwisu    Dodaj do Ulubionych      Drukuj...   Kontakt mailowy: kancelaria@krakow.pip.gov.pl


 

Mapa serwisu

 

--- |Informacje
Kontakt z Urzędem
Kierownictwo Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie
Adresy Oddziałów terenowych w Tarnowie i Nowym Sączu
Mapka
Obszar działania OIP w Krakowie
Okręgowe Inspektoraty Pracy w Polsce
 
  ---

|Archiwum - Wiadomości regionalne

Archiwum - Wiadomości - 2014 rok

Szkolenia prewencyjne w budownictwie
Zaproszenie na 42 Krakowskie Targi Budownictwa
Jak bezpiecznie podjąć pierwszą pracę?
Ofensywa prewencji w terenie
Bezpieczeństwo dzieci na wsi
Szko
lenie dla pracodawców
O bezpiecznej pracy z pracodawcami
"Współczesne wyzwania prawa pracy". Ogólnopolskie sympozjum z okazji 40-lecia Kodeksu pracy
Odznaczenia państwowe dla pracowników OIP w Krakowie
Małopolska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie
Konku
rs "Poznaj swoj
e prawa w pracy" - etap regionalny
Moja pierwsza praca - moje prawa i obowiązki
Zarządzanie... prawem, społeczeństwem, gospodarką
"Praca a Społ
eczeństwo". Debata naukowo-biznesowa
Szczególne formy wykorzystywania pracowników migranckich
Porozumienie ze Strażą Graniczną


Archiwum - Wiadomości - 2013 rok
Porozumienie o współdziałaniu z Akademią Górniczo-Hutniczą
"O funkcjach, celach, kształcie i kondycji prawa pracy". Debata na Uniwersytecie Jagiellońskim
"Za
nim podejmiesz pracę" - Spotkania ze studentami na Uniwersytecie Jagiellońskim
Wykłady otwarte w Krakowie i Tarnowie
Bezpieczeństwo pracy w zimie...
Debata "Prawo - praca - gospodarka"
Gala
Młodego Biznesu
Pod
pisanie Zasad Współpracy z Nadzorem Budowlanym i Państwową Strażą Pożarną
Spotkanie w Business Centre Club w Krakowie
Nagrody dla małopolskich pracodawców

Złożenie kwiatów na grobie M. Klotta de Heidenfeldt
Krajo
we Forum Jednolitego Rynku
Bezpieczeństwo pracy w branży chemicznej
Dni Ubezpieczonego
Lodołamacze 2013
Porady prawne online
Inspekcja pracy w
śród rolników
"Bezpieczne lato na wsi 2013"
"Zanim podejmiesz pracę" - spotkanie w OPZZ
Życie nie wraca... szkolenie popłaca
Wypadki przy pracy a ryzyko zawodowe
Państwowa Inspekcja Pracy podczas Europejskich Targów Pracy w Małopolsce
"Wie
sz więcej - jesteś bezpieczniejszy"
Międzynarodo
wy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy oraz Chorób Zawodowych
41 Krako
wskie Targi Budownictwa
VII FORUM budownictwa w Zakopanem
Cykl konferencji dla pracowników oświaty i pracowników samorządowych
Młodzież zapobiega pożarom
Podsumowa
nie konkursu plastycznego "Bezpiecznie na wsi - powiedz STOP upadkom"
Współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM Krakowa
Czego się Jaś nie n
auczy… pogadanki i konkursy dla dzieci
Kampania PIP "Zanim podejmiesz pracę"
Krakow
skie Forum
Bezpiec
zna praca na budowie - szkolenie dla koreańskich pracowników
Dla ratowania polskiego budownictwa – posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy OIP w Krakowie

Archiwum - Wiadomości - 2012 rok
Dziennikarka Polskiego Radia Kraków nagrodzona przez głównego inspektora pracy
Szkolenie społecznych inspektorów pracy - prewencja w budownictwie
Współpraca z Małopolskim Kuratorium Oświaty
Z nimi
będziesz bezpieczniejszy!
Małopolscy przedsiębiorcy nagrodzeni
Prawo pracy to standard. Osiągaj sukces zgodnie z przepisami!
Liderzy bezpiecznych pracodawców w Małopolsce - już wybrani!
Krakowskie Targi Budownictwa
Bezpie
czeństwo pracy wśród rolników
Inspekcja Pracy gościem na Federacji Związku Zawodowego Pracowników PKP
"Nie bądź
ofiarą, rób swoje zawodowo"
Międzynarodowa konfe
rencja inspekcji pracy
Wypadki w Małopolsce - pierwsze półrocze 2012 roku

"Pra
ce żniwne 2012"
"Bezpieczne lato na wsi 2012"
Nowohuckie Targi Edukacji i Pracy

"Szczypawice - stop dyskryminacji" - podsumowanie projektu
Bezpieczne praktyki 201
2
Szkolenia pracodawców w OIP w Krakowie
Okręgowy Inspektor Pracy na Forum Budownictwa w Zakopanem
Europejskie Dni Pracy w Małopolsce 2012
Jubileusz 500-lecia Cechu Rzemiosł Budowlanych
Pokazy szczypania w Fabryce
Podziękowania dla organizatorów
projektu "Szczypawice - stop dyskryminacji"
"Szczypiący tramwaj"
Prawo pracy w oświacie - spotkanie w Małopolsce
Współpraca OIP w Krakowie z Lożą Małopolską BCC
"Szczypawice - stop dyskryminacji"
"Nie ma radoś
ci bez ostrożności"
Szkolenie dla społecznych inspektorów pracy

Archiwum - Wiadomości - 2011 rok

Poznaj swoje prawa w pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim
Finał Konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej"
Współpraca w Małopolsce w zakresie działań prewencyjnych
Dostawcy Tesco poznali swoje prawa w pracy
Szkolenie dla rolników
Nagrody dla małych zakładów
Mały zakład - dobry przykład
Uroczystość ku czci ws
półtwórcy Inspekcji Pracy
Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
"Bądź pewny, silny, kompetentny"
Przestrzeganie prawa pracy w małych zakładach pracy - Dyplom PIP
Wizyta inspektorów francuskiej inspekcji pracy
Szkolenie Społecznych In
spektorów Pracy w Poroninie
Praca skazanych - spotkanie szkoleniowe
Posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie
Sesja "Be
zpieczna praca, rodzina, społeczeństwo" i nagrody dla najlepszych pracodawców w Małopolsce
Witaj szkoło! - szkolenie okręgowych sekcji pracowników administracji i obsługi ZNP
Nowe maszyny i nowe wymagania
Bezpieczne lato dla dzieci w Rabce Zdroju
Prawo pracy w oświacie - spotkanie w Brzesku
Bezpieczne lato na kolonii w Chełmcu
Bezpieczne gospodars
twa rolne w Małopolsce
PIP dla dzieci i pracodawców w Rabce Zdroju
Wyczynowa rozbiórka - o krok od tragedii
"Dzień Przedsiębiorczości" w Krakowie
Bungee na budowie czyli "Szanuj życie" na serio!
Szkolenie pra
codawców i kierowników robót budowlanych
Bezpieczne gospodarstwo rolne - etap regionalny
Ryzyko zawodowe a wypadki przy pracy
XXXVII Wiose
nne Targi Budownictwa w Krakowie
162 Macedończyków nielegalnie budowało A-4
Kultura
bezpieczeństwa
Konkurs wiedzy z zakresu prawa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy dla młodzieży uczącej się rzemiosła
Konkurs plastyczny dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rogach
Wspó
łpraca z Radą OPZZ Województwa Małopolskiego
Działania prewencyjne w Pleśnej
Dyplom PIP
Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Gminy w Szczurowej

V Małopolskie Młodzieżowe Targi Pracy i Edukacji "Młodzież - Praca - Perspektywy"
Współpraca z samorządem teryto
rialnym
Działania prewencyjne na Podhalu
Współpraca OIP w  Krakowie z Odziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie

Archiwum - Wiadomości - 2010 rok
Gratulacje dla dziennikarzy!
Barbórka 2010 w Małopolsce
Bezpieczeństwo dzieci na wsi
Szkolenie producentów mebli w Kalwarii Zebrzydowskiej
Konkurs plast
yczny dla dzieci z klas 4-6 w Szkole Podstawowej w Męcinie
Uroczyste podziękowanie dla pracodawców i mediów
Dyplomy PIP dla pracodawców z Biecza
Prewencja w Zakładach Grupy Kapitałowej Glinik
Dla bezpieczeństw
a przyszłych rolników maturzystów
Bezpieczna praca i zabawa d
zieci na wsi
Jubileusz Społecznej Inspekcji Pracy
Konferencja oświatowa w Krynicy
Trzebińskie Targi Pracy i Edukacji
"Szanuj życie" - pokaz i konferencja dla dziennikarzy
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Szkolenie dla pracodawców
Podsumowanie akcji "Bezpieczne wakacje"
Bezpieczna droga do szkoły
Agropromocja 2010
Bezpieczniej w małych zakładach
Michalina Olczak - "szło o dobro drugiego człowieka"
"Pracuj spokojnie" - konferencja prasowa
Bezpieczne lato na wsi
Finał etapu regionalnego Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Razem dla bezpieczeństwa dzieci
Najbardziej bezpieczne gospodarstwa na terenie Małopolski
Dyplomy PIP w Gminie Uście Gorlickie
Szkolenie dla p
racowników służb bhp
Spotkanie dotyczące legalności zatrudnienia i pobytu cudzoziemców
Medal za wielkie serce
Zarządzanie zdrowiem w miejscu pracy
Tradycja i nowoczesność - 135 lat MPK  w Krakowie
Współpraca z samorządem terytorialnym
Zespół Szkół w Myślenicach - Kultura Bezpieczeństwa
Praca na wysokości w dostępie linowym
Zdobądź Dyplom PIP - współdziałanie z OHP w Bochni
Małopolscy Lodołamacze 2010
"Uważaj na wszelki wypadek" po raz d
rugi
Słowacka delegacja w Nowym Sączu i Tarnowie
"Zdobądź Dyplom PIP"
Posiedzenie Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego w Gorlicach
Olimpiada rolników
Spotkanie z członkami Małopolskiej Loży BCC
Dla podnoszenia świadomości bezpieczeństwa pracy
Dni Pracy w Tarnowie
Wizyta Słowackiej Inspekcji Pracy
By ratować każde życie
Współpraca w Ochotniczych Hufcach Pracy
Tragiczny wypadek na stadionie Wisły Kraków
Bezpieczna budowa A4 w kierunku Tarnowa
Seminarium Państw Grupy Wyszechradzkiej w  Pradze
Konkurs dla pracowników młodocianych

Otwarci na sukces
Interesująca inicjatywa
Promocja standardów bezpieczeństwa
Studenci Politechniki - bezpieczni pracownicy
Jak zatrudniać młodocianych - konferencja w Tarnowie
Odśnieżanie dachów
Kierownictwo OIP z wizytą w Koszycach
"Kontrola" metod pracy na Słowacji


Archiwum - Wiadomości - 2009 rok
Spotkanie z pracownikami oświaty
Prewencja w warsztatach samochodowych oraz zakładach garbarskich
Szkolenie dla społecznych inspektorów pracy
Finał konkursu organizator pracy bezpiecznej i małopolscy zwycięzcy
Szkolenie dla pracowników oświaty
"Uważaj na wszelki wypadek!" czyli bhp w  autobusie
Co zagraża dzieciom na wsi?
Zatrudnianie młodocianych - spotkanie z pracodawcami
Spotkanie małopolskiego oddziału Ogólnopols
kiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP
Szkolenia społecznych inspektorów pracy
Dyskusja o polski
ch uzdrowiskach
Rozstrzygnięcie konkursu "Prace dozwolone do lat 16"
Rośnie konkurencja w walce o Dyplom PIP
Małopolscy Pracodawcy Organizatorami Pracy Bezpiecznej
Kampania na targach budowlanych
Współpraca z Krakowskim Oddziałem Regionalnym KRUS w Krakowie
Agropromocja 2009
Bezpieczny start hufców pracy

Święta plonów obchodzono w kolejnych gminach Małopolski
Nielegalnie zatrudnieni Ukraińcy przy robotach drogowych w Brzesku
Biecz zdobywa Dyplom PIP
Bezpieczne gospodarstwa Małopolski – dożynki w Skale i Sękowej
Bonarka City Center - działania PIP
Małopolskie Święto Czosnku
Rolnicy bezpieczniejsi w Małopolsce
Dni ziemi Lisieckiej
Prewencja wś
ród najmłodszych
Rośnie liczba niewypłacanych wynagrodzeń
Konferencja prasowa w OIP w Krakowie
Tragiczny wypadek w Krakowie
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Rolnik na wysokości
Dni Przedsiębiorcz
ości z OIP w Krakowie
Szkolenie dla funkcjonariuszy Straży Granicznej
Okręgowy Inspektor Pracy wziął udział w  obchodach 90-lecia NIK
Więcej firm bez barier
Szkolenie dla specjalistów BHP - Zawoja
Spotkanie z pracodawcami zrzeszonymi w Izbie Gospodarczej Ziemi Myślenickiej
Giełda pracy osób niepełnosprawnych

Działalność OIP w Krakowie na Sejmiku Województwa Małopolskiego
Rola pielęgniarki medycyny pracy w kontekście narażeń zawodowych
Warsztaty dla społecznych inspektorów pracy w budownictwie i przemyśle drzewnym
Konkurs wiedzy wśród rolników indywidualnych
Ocena ryzyka zawodowego PKP C
argo S.A. Zakład Małopolski
Spotkanie z przedsiębiorcami w Nowym Targu
Małopolscy Lodołamacze 2009

Krakowskie Targi Budownictwa Wiosna 2009
Organizacja bezpiecznej pracy w budownictwie drogowym - sympozjum
Współpraca z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa
Poradnictwo prawne dla młodych pracowników
Planowanie kariery zawodowej z PIP
Konkurs wiedzy z zakresu prawa pracy oraz technicznego bezpieczeństwa pracy
Poradnictwo prawne na Wiosennych Targach Pracy w Tarnowie
Szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy
Małopolskie Targi Pracy w Krakowie
Szkolenie Stacji D
ializ
Bezpieczn
e rolnictwo w 2009 roku
Bezpieczeństwo dzieci
Spotkanie Izby Przemysłowo Handlowej w Krakowie
Przedsiębiorca roku 2008
"EURO 2012" w Krakowie
Narada społecznej inspekcji pracy w Arcelor Mittal Poland w Krakowie
Spotkanie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
Posiedzenie MKOP
Wzmożony nadzór przynosi efekty
Szkolenie dla agencji zatrudnienia


Archiwum - Wiadomości - 2008 rok
Konkursy dla dziennikarzy
Konkursy plastyczne dla dzieci
Współdziałanie OIP w Krakowie z samorządem terytorialnym
Europejski Dzień Pracy 2008 w Małopolsce 
Współpraca z organizacjami pracodawców
Finał kampanii prewencyjnej "Mniej dźwigaj" w sektorze handlu

Podsumowanie Konkursu na "Najaktywniejszego zakładowego społecznego inspektora pracy"
Podsumowanie Konkursu "Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej"
"Młodzi Pracownicy - Bezpieczny Start" 2008

Podsumowanie
kampanii prewencyjnej "Bezpieczna praca na budowach"
Agropromocja 2008
List otwarty do dyrektorów szkół
Aby zapobiec dalszym tragediom!
Bezpieczna praca na budowach - seminaria dla kierujących robotami budowlanymi

Pracujesz w handlu
mniej dźwigaj!

Plakatowanie Apelu GIP

Bezpieczna praca na budowach - kampania prewencyjna Państwowej Inspekcji Pracy
Dzieci na wsi - współpraca z ZHP
Bezpieczeństwo pracy w budownictwie
Chrońmy nasze dzieci
Rok funkcjonowania nowej ustawy o PIP
Porozumienie OIP z Kome
ndantem Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
Wręczenie Dyplomów PIP w Zakliczynie
Wiatr przewrócił rusztowanie w Krakowie
Wizyta pracowników norweskiej inspekcji pracy z Inspektoratu w Oslo w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie

Targi Edukacji i Pracy "Twoja kariera w Twoich rękach" w OHP w Krakowie i w Tarnowie

Informacja o seminarium nt. "Bezpieczeństwo w budownictwie" które odbyło się 22 kwietnia 2008 r. w Bochni

XXXI Targi Budownictwa Wiosna 2008
Lodołamacze 2008
Tworzenie
"kultury bezpieczeństwa" - propozycja OIP w Krakowie dla uczestników Małopolskich Targów Pracy
Spotkanie w Małopolskiej Loży BCC
Spotkanie Małopolskiej Komisji Ochrony Pracy
Pozytywne skutki decyzji OIP w Krakowie o zaprzestaniu działalności części zakładu pracy
Złe warunki pracy przyczyną zamknięcia zakładu
Apel GIP

Archiwum - Wiadomości - 2007 rok
Praca w święta w placówkach handlowych
Kontrola legalności zatrudnienia w restauracjach wietnamskich
Mniej dźwigaj – impreza dla klientów i pracowników Tesco
Bezpieczna praca i zabawa dzieci na wsi
Małopolscy pracodawcy - organizatorzy bezpiecznej pracy
Mniej dźwigania w Małopolsce!
"Święto Fasoli” w Zakliczynie

Agropromocja 2007
Współpraca z samorządem zawodowym inżynierów budownictwa
Współpraca z Prokuraturą Okręgową w Tarnowie
Powiatowe Zespoły ds. Bezpiecznej Pracy w Rolnictwie Indywidualnym
Współpraca z Prokuraturą Okręgową w Nowym Sączu

Konferencja prasowa - bezpieczeństwo pracy w rolnictwie
Współpraca z Prokuraturą Okręgową w Krakowie

Seminarium "Młodzi Pracownicy-Bezpieczny Start" w Politechnice Krakowskiej
Posiedzenie Plenarne Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Krakowie
Spotkanie OIP ze Związkiem Zawodowym Kolejarzy Małopolski
Apel Głównego Inspektora Pracy do pracodawców
Rozstrzygnięcie Konkursu dla młodzieży
XXIX Targi Budownictwa w Krakowie
Konkurs "Lodołamacze 2007"
IV Ogólnopolskie Targi Pracy w Krakowie
Konferencja Międzynarodowa
Szkolenie SIP w AGH w Krakowie
Seminarium „Kobieta pracująca”
Targi Pracy i Edukacji w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie
Dzień Bezpieczeństwa Pracy w "Alcelor Mittal"
„Kobieta pracująca”
Współpraca z Małopolską Komendą Policji
Budownictwo sakralne w Małopolsce - 10 lat bez wypadków przy pracy

Porozumienie o współdziałaniu z Urzędem Dozoru Technicznego
Zmiany w prawie budowlanym - spotkanie w Myślenicach
Raport z katastrofy budowlanej w Stróży

Archiwum - Wiadomości - 2006 rok
Komisja do spraw Bezpiecznej Pracy w Rolnictwie Indywidualnym
Wznowienie działalności Komisji ds. Bezpiecznej Pracy w Rolnictwie Indywidualnym
Szkolenia studentów V roku AGH
"Budowy bez ofiar" - konferencja prasowa
"Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej" - XIII edycja
Konferencja "Bhp w budownictwie"
K
onferencja prasowa w OIP w Krakowi
e
Przedświąteczny apel Głównego Inspektora Pracy
"Budowa bez ofiar" - konferencja prasowa
Wizyta Słowaków w Krakowie
Seminarium - "Równe traktowanie w zatrudnieniu"
Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie z młodzieżą OHP w Niepołomicach
Dzień Otwarty Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej
Okresowe spotkania z sołtysami
Krakowskie Targi Budownictwa - Jesień 2006 r.
Agropromocja 2006
Dożynki 2006
Pismo prewencyjne dotyczące budowy drogi Nr 4
Katastrofa budowlana w Stróży (1.07.2006 r.)
Seminarium "Bezpieczeństwo przy budowie dróg w Małopolsce" - 29.06.2006 r.
Dni Otwarte w OIP w Krakowie - czerwiec 2006 r.

Archiwum - Wiadomości - 2005 rok 
Wizyta Głównego Inspektora Pracy w Krakowie
Porozumienie MKOP - październik 2005 r.
Porozumienie z Samorządem Miasta Krakowa
Budownictwo - infolinia 2005 r.
Jesienne Targi Budownictwa w Krakowie 2005 r.
Kampania "Bezpieczeństwo Pracy w Budownictwie"
Drzwi Otwarte 22 - 23 kwietnia 2005 r.
Targi Budownictwa - wiosna 2005 r.

         
  --- |Budownictwo
Kumulacja efektów działań prewencyjnych OIP w Krakowie na 42 Krakowskich Targach Budownictwa
Szkolenia prewencyjne w budownictwie
Zaproszenie na 42 Krakowskie Targi Budownictwa
Małopolska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie
41 Krakowskie Targi Budownictwa
VII FORUM budownictwa w Zakopanem
Bezpieczna praca na budowie - szkolenie dla koreańskich pracowników
Dla ratowania polskiego budownictwa - posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie
przy OIP w Krakowie
Stanowisko Małopolskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy OIP w Krakowie
Krakowskie Targi Budownictwa
Posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie
162 Macedończyków nielegalnie budowało A4
Bezpieczna budowa A4 w kierunku Tarnowa
Promocja standardów bezpieczeństwa
Bonarka City Center - działania PIP
Seminarium podczas XXXII Targów Budownictwa w Krakowie
Bezpieczna praca na budowach - seminaria dla kierujących robotami budowlanymi
XXIX Targi Budownictwa w Krakowie
Konferencja "Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie"
Targi Budownictwa - jesień 2006 r.
Pismo prewencyjne dotyczące budowy dróg
Seminarium "Bezpieczeństwo przy budowie dróg w Małopolsce" - czerwiec 2006 r.
Targi Budownictwa - wiosna 2006 r.
Targi Budownictwa - jesień 2005 r.

Małopolska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie (protokoły)
 
  --- |Druki
Odpowiedź na Nakaz, Wystąpienie, Decyzje ustne, Polecenia
Protokół z ustnego przyjęcia skargi/wniosku - wzór
Serwis pracodawcy - link do strony Państwowej Inspekcji Pracy
[więcej]
 
  --- |Informacje dla pracodawców
         
  --- |Kalendarz szkoleń  
 
  --- |Kampanie, konkursy i programy PIP
Kampania PIP - "Poznaj swoje prawa w pracy"
Kampania PIP - "Szanuj życie!"
Konkurs PIP - "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej"
Program prewencyjny - "Zdobądź Dyplom PIP"
         
  --- |Konkursy
Link - strona Państwowej Inspekcji Pracy [więcej]
         
  --- |Likwidacja środków trwałych w OIP w Krakowie
Strona jest aktualizowana w przypadku wystawienia informacji o likwidacji
 
 
  --- |Media o nas

Media o nas - 2014 rok

"Dziennik Polski": "Samek: Przez dziury w polskim prawie, śmieciówka zabija etat"
www.sadeczanin.info: "Wypadki w rolnictwie. Ciągle ich dużo"
"Radio Wawa" - "PIP ostrzega poszukujących sezonową pracę"
"Fakt" - "Dyżur eksperta OIP. "Szukasz pracy sezonowej? Okręgowy Inspektorat Pracy mówi, jakie masz prawa i obowiązki"
"Onet" - Gościem na czacie był ekspert PIP Grzegorz Struzik
"Fakt" - "Pracowniku poznaj swoje prawa"
"Fakt" - "Poznaj swoje prawa"
"Waszym zdaniem" - Zapis rozmowy z Grzegorzem Struzikiem, czyli co powinniście wiedzieć, zanim podejmiecie pracę"
 "RMF Maxxx" - Kampania PIP: "Zanim podejmiesz pracę"
"Atest" - "Masz prawo nie pracować na lewo!"
"Atest": "40 lat minęło..."
www.przelom.pl: "Zakaz konkurencji"

www.kety.pl: "Bezpłatne porady prawne w zakresie prawa pracy"
"Radio Puls": "Młodzi pracownicy bez etatów"
www.przelom.pl: "Ekspert odpowiada"
"Dziennik Polski": "W Valeo wciąż protestują"
"Dziennik Polski": "Umowy "śmieciowe" zalewają Małopolskę"
"Radio RDN": "Co robić? Pytają pracownicy GPL"
"TVP Kraków": "Plaga umów śmieciowych w Małopolsce"
www.onet.pl: "Zbyt otyły, żeby prowadzić pociąg? PKP chce testu"
"Krakowska Telewizja Internetowa": "Współczesne wyzwania prawa pracy"
"RMF Maxxx Warszawa": "Innowacyjnie w PIP - porady online"
www.przelom.pl: "Gdy w pracy spotykasz tyrana"
"Radio Pin": "Eksperci PIP w internecie"

"KRK": "Korzystaj z bezpłatnych porad prawnych. Wystarczy Skype"
"Polskie Radio 24": "Porady przez wideokonferencje"
"Radio Zet": "Tego jeszcze nie było, urzędnicy PIP za darmo udzielają porad w internecie"
"Radio Kolor Warszawa": "Bezpłatnie radzą w internecie"
"TVN24 Bis": "Wideokonferencja z Inspekcją Pracy"
"Forbes": "Państwowa Inspekcja Pracy radzi w internecie"
"Dziennik Polski": "Inspekcja pracy udziela porad w internecie"
www.onet.pl: "Po 40 latach doczekamy się nowego kodeksu pracy?"
"Gazeta Krakowska": "Niedoskonały, ale dynamiczny"
"Polska Gazeta Krakowska": "W Małopolsce więcej wypadków przy pracy"
"Atest": "Współczesne wyzwania prawa pracy"

"Rzeczpospolita": Urzędy zagrożone mobbingiem"
"TVP Kraków": "Trudny los pracowników - Sympozjum z okazji 40-lecia Kodeksu pracy"
"TVP Kraków": "Trudny los pracowników"
www.sadeczanin.info: "Trzebinia. W czwartek w redakcji "Przełomu" będzie dyżurował ekspert z inspekcji pracy"
"TVP Kraków": "Profesjonaliści pracują bezpiecznie"

www.sadeczanin.info: "Czy prawa pracowników są w Polsce przestrzegane - 40-lecie Kodeksu pracy"
"Polska Gazeta Krakowska": "Nadgodziny, przymusowy urlop"

www.sadeczanin.info: "Dwie osoby zginęły, 24 zostały ranne, nałożono 338 mandatów"
"Polskie Radio Kraków": "Skargi na pracodawców w Małopolsce"
www.sadeczanin.info: "Handel: wyzysk pracowników? Inspektorzy czekają na zgłoszenia"
"Radio Eska": "Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie - o wypadkach przy pracy i działalności prewencyjnej PIP"

"Radio Wawa Kraków", "Radio Vox FM": Wiadomości: "Giną ludzie - O wypadkach przy pracy"
"Palestra": Sympozjum z okazji 40-lecia Kodeksu pracy pl. "Współczesne wyzwania prawa pracy"
"Radio Eska": "O bezpieczeństwie pracy w Małopolsce"
www.interia.pl: "Zginęły 24 osoby, będzie więcej kontroli"
"TVP Kraków": "Bezpieczeństwo pracy ratowników medycznych"
"Portal Edukacyjny Miasta Krakowa": "Państwowa Inspekcja Pracy zaprasza - Sympozjum pt. "Współczesne wyzwania prawa pracy"
Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego: "Współczesne wyzwania prawa pracy"
www.sadeczanin.info: "E-papieros w pracy" - Czy będzie przyczyną nagany?
"Radio Eska": "e-dymek, e-papieros w pracy"
"Rzeczpospolita": Sympozjum "Kodeks pracy kończy 40 lat"
"Atest": "Praca a społeczeństwo"
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu: "Sukces uczennicy Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu"
www.atest.pl: "40 lat Kodeksu pracy"

www.przelom.pl: "Masz chorobę zawodową? Należą ci się pieniądze"
"Dziennik Polski": "Donosimy na potęgę"

www.pracaizdrowie.pl: "Sympozjum z okazji 40-lecia Kodeksu pracy"
www.dlastudenta.pl: "Podsumowanie debaty o zarządzaniu"

Gazeta Codzienna "Nowiny": "
Opieka nad dzieckiem może uchronić ojca przed zwolnieniem"
www.dlastudenta.pl: Debata pt. "Zarządzanie"
www.przelom.pl: Relacja z dyżuru

"Dziennik Polski": "Wypadki przy pracy zdarzają się najczęściej ludziom młodym"
www.naszraciborz.pl: "Pogranicznicy współpracują z inspekcją pracy"
"Polskie Radio Szczecin" - Wiadomości - "Legalność zatrudnienia"
"Polskie Radio Kraków" -
Wiadomości - "Wypadki przy pracy"
Gazeta Codzienna "Nowiny": "Zwolnienie lekarskie nie zawsze chroni przed utratą pracy"

Media o nas - 2013 rok
"Budowlani - Biuletyn MOIIB": "Zło konieczne? Te przepisy ratują zdrowie i życie!" Rozmowa z Okręgowym Inspektorem Pracy w Krakowie
Gazeta Codzienna "Nowiny": "Łatwiej wyjedziemy za granicę"
"Superstacja": "Praca w święta"
Radio "Zet": Wiadomości - "Zbyt długi czas pracy"
"Polskie Radio Program 3": Wiadomości - "Skargi do PIP przed świętami"
www.twoja-firma.pl: "Pracownicy mają dość nadgodzin przed świętami"
"Radio Zet": Wiadomości - "Godziny pracy w święta"
"Radio Kolor Warszawa": Wiadomości - "Pracownicy skarżą się w okresie świąt"
"Polskie Radio Program 1": Wiadomości - "Świąteczne nadgodziny - skargi do PIP"
www.onet.pl: "Pracownicy mają dość nadgodzin przed świętami"

www.gazetaprawna.pl: "PIP rusza na świąteczne kontrole: Sprzedawcy karpi skarżą się na odmrożenia rąk"
www.bankier.pl: "Pracownicy skarżą się do PIP za nadgodziny przed świętami"
www.interia.pl: Czy szef może pozwolić sobie na "klepnięcie"?
"Polskie Radio RDC Warszawa": "Pracodawcy najczęściej przed świętami łamią prawa pracowników"
"Radio Zet": "Traktowanie pracowników przed świętami"
"Dziennik Polski": "Świąteczne skargi na pracę"
"RMF 24": "Świąteczne skargi na pracę"
"Radio Kolor Warszawa": Wiadomości - "Świąteczne skargi..."
"Radio Eska Warszawa": Wiadomości - "Pracownicy walczą o swoje"
"Wprost": "Idą święta. Pracownicy skarżą pracodawców"

"TVP Info": "Przed świętami Polacy narzekają na szefów"
Gazeta Codzienna "Nowiny": "Święta pod lupą inspekcji pracy"

"Wirtualna Polska":
"Dziennik Polski": Świąteczne skargi na pracodawców
www.interia.pl: "Mobbing, dyskryminacja, molestowanie w pracy"
www.malopolanin.pl: "Święta: Handel pod lupą inspekcji pracy"
www.przelom.pl: "Kiedy umowa o pracę, a kiedy o dzieło czy zlecenia"
www.interia.pl: Porady online - Rzecznik prasowy na "czacie"

wiadomosci.onet.pl: O prawie pracy na UJ. "Umowa śmieciowa to termin dziennikarski"
www.przelom.pl: Dyżur eksperta w "Przełomie"
"Gazeta Krakowska": "Bezpieczna praca zimą"
"Wrota Małopolski": "Czy w Polsce łatwo być biznesmenem?"

Radio Eska Kraków, Radio Plus Kraków: "Bezpieczeństwo pracy w zimie"
www.przelom.pl: "Czy można pracownika zwolnić dyscyplinarnie ze złości?"

Biuro Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego: Bezpłatne szkolenie: "Pracuję - Mam swoje prawa"
"Radio Kraków": "Cykl Debat - Gospodarka - Prawo - Społeczeństwo"
"Wrota Małopolski: "Czy w Polsce łatwo być biznesmenem"?
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: "Czy w Polsce łatwo być biznesmenem? Debata na UJ"
"Gazeta Krakowska": "W Małopolsce pracodawcy są na 5"
wiadomosci.onet.pl: "Bezpieczeństwo pracowników cenniejsze niż zysk. Wyłoniono zwycięzców prestiżowego konkursu"
www.przelom.pl: "Kiedy ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?"
Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie: "Debata - "Prawo - praca - gospodarka"
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie:
Debata - "Prawo - praca - gospodarka"
www.manko.pl: Debata "Gospodarka - Prawo - Społeczeństwo"
Biuro Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego: "Bezpłatne porady i konsultacje z zakresu prawa pracy
www.fakt.pl: "To powinien zapewnić nam pracodawca"
www.przelom.pl: "Zaległe wynagrodzenie"
Gazeta Codzienna "Nowiny" : "Ile kosztuje godzina pracy? Czasem ledwie złotówkę"
www.fakt.pl: "Inspektor pracy rozwiąże twój problem!"
www.przelom.pl: "Dane tak, ale jakie?"
www.przelom.pl: "Praca w niedzielę i święta"

"Gazeta Krakowska":
"Pracodawcy zalegają z wypłatami pensji"
www.przelom.pl: "Okresowe badania lekarskie"

www.sadeczanin.info: "Kontrole PIP - bez uprzedzenia, o każdej porze dnia i nocy"
Biuro Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego: Bezpłatne szkolenie: "Nie pracuję za darmo - wynagrodzenie za pracę"

Biuro Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego: Bezpłatne szkolenie: "Rodzic w pracy"... uprawnienia rodzicielskie pracownika
"Rzeczpospolita" - Prawo: "PIP może skontrolować zatrudnienie w dni świąteczne"

www.gazeta.pl: "PIP może skontrolować zatrudnienie w dni świąteczne"
www.wyborcza.pl: "PIP może skontrolować zatrudnienie w dni świąteczne"
www.praca.interia.pl: "PIP będzie przeprowadzać kontrole"
www.tarnowianin.pl: "Praca w listopadowe święta: Będą kontrole PIP"
www.olkusz.naszemiasto.pl: "Ekwiwalent za urlop jest kosztowny dla budżetu gminy"
www.wiadomosci.onet.pl: "Najbezpieczniejsze firmy Małopolski" "Jesteście gospodarczą siłą kraju"
www.beskidzka24.pl: "Bez praw, za grosze"
Biuro Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego:
Szkolenie: "(BEZ) Silny w pracy! Mobbing dyskryminacja, nierówne traktowanie w miejscu pracy"
"Nasz Dziennik": "Wypłata po interwencji"
"Radio Nowinki": Politechnika Krakowska: "Niebezpieczeństwo "pracy na czarno"
www.przelom.pl: "Inspekcja Pracy informuje"
www.przelom.pl: "Czy można zwolnić pracownika z powodu utraty zaufania?"
www.przelom.pl: "Urlop macierzyński i co dalej"
www.fakt.pl:
"Inspektor pracy odpowie na Wasze pytania"
Biuro Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego: Szkolenie: "Moja pierwsza praca - moje prawa i obowiązki"
www.sadeczanin.info: "PIP: 16 osób zginęło, a 40 doznało ciężkich urazów
"Radio Kraków":
"PIP w Tarnowie z ponad setką skarg na pracodawców"
"Radio Kraków": "Molestowanie seksualne w miejscu pracy"
"Dziennik Polski": "Wykorzystują młodych pracowników"
"Dziennik Polski": "Pracownik musi korzystać z urlopu"
"Dziennik Polski":
"Wolą śmieciówki" niż etat"
"Dziennik Polski":
"Eksperci PIP przy naszym telefonie"
www.sadeczanin.info: "Praca na czarno: umowy zobaczyli dopiero podczas kontroli"
www.sadeczanin.info: "Firmy z Sądecczyzny nie płacą. Już ponad 200 tys. zł zaległości"
www.czateria.interia.pl: Wojciech Dyląg rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy w Krakowie - odpowiedzi na pytania
www.przelom.pl: "Kiedy pracodawca może wysłać na "przymusowy" urlop?"
www.krakow.gazeta.pl: "Małopolscy pracodawcy zalegają z wypłatami"
www.malopolanin.pl: "Ludzie giną przy pracy. PIP bije na alarm"
www.krakow.gazeta.pl: "Najwięcej wypadków przy pracy - w środku tygodnia"
Akademickie Centrum Kariery Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: "Zanim podejmiesz pracę... Sprawdź swoje prawa"
"RDN Nowy Sącz": "Przyczyną śmierci był upadek"
"Radio Nowinki" Politechnika Krakowska: "Bezpieczeństwo w pracy"
www.rmf24.pl:
"Uwaga na oszustów! Podszywają się pod Państwową Inspekcję Pracy"
"Dziennik Polski": "Rośnie liczba małopolskich firm, które nie płacą pracownikom pensji"
"Dziennik Polski": "Zaczynają "na próbę", kończą bez pieniędzy"
"Dziennik Polski": "Budowlanka pada"
"Dziennik Polski": 
"Muzycy w orkiestrach szybko tracą słuch"

Archiwum - Media o nas - 2012 rok

www.fakt.pl:
"Państwowa Inspekcja Pracy ostrzega - uważaj na nieuczciwych pracodawców"
www.sadeczanin.info: "Inspekcja Pracy: co roku 300 sądeczan bez wypłaty"
"Dziennik Polski": "Wakacyjny wyzysk w knajpach, ale pracownicy nie narzekają"
"Radio Kraków":
"Słowo przeciw słowu"
www.wiadomosci.onet.pl: "Szczypawice - stop dyskryminacji"
"Dziennik Polski" (Kronika Krakowska):
"Akcja przeciw dyskryminacji i mobbingowi"
www.krakow.pl:
"Szczypawice - stop dyskryminacji"

Archiwum - Media o nas - 2011 rok

"TVN24":
"Bungee na budowie w Krakowie Czyli jak zabezpieczyć pracowników"
"gazeta.pl wiadomości":
"PIP alarmuje: co 15 minut dochodzi do wypadku na budowie"
"Superstacja":
"Śmierć na budowie. Dramatyczne dane z polskich placów budowy"
"TVP Info Kraków":
"Na budowach będzie bezpieczniej"
"Puls Biznesu": "Macedończycy nielegalnie na A4"
"Dziennik Gazeta Prawna": "162 Macedończyków nielegalnie budowało autostradę A4, przyłapała ich Inspekcja Pracy"
"RMF 24":
"Macedończycy nielegalnie budowali A4"
"bankier.pl wiadomości":
"162 Macedończyków nielegalnie budowało autostradę A4"
"Rzeczpospolita": "Nielegalni pracownicy na budowie A4"
"Polska Gazeta Krakowska":
"Pierwsze lojalki w szpitalu"
"Polska Gazeta Krakowska": "Inspekcja sprawdza, co się dzieje w PKS-ie"
"Polska Gazeta Krakowska": "Gdy firma nie płaci pracownikom"

Archiwum - Media o nas - 2010 rok

"TVP.PL": "TVP Kraków wyróżniona przez PIP"
"Dziennik Polski": "Na małopolskich budowach nie zawsze jest bezpiecznie"
"Dziennik Polski": "Bezpieczne gospodarstwo Musiałów"
"Rzeczpospolita": "Układy zbiorowe pod nadzorem"
"Atest - Ochrona Pracy": "Kampania z pokazem akcji ratowniczej"
"Rzeczpospolita": "Start akcji Szanuj życie"
"Interia.pl": "Tragedia na budowie w Krakowie"
"Kronika tygodnia": "Zakopane. Kto zawinił?"
"Polska Gazeta Krakowska": "Czarny lipiec na budowach w Małopolsce"
"Gazeta Wyborcza Kraków": "Czarny lipiec na budowach w Małopolsce"
"Dziennik Polski": "Czarny lipiec na budowach"
"RMF24": "Rośnie liczba wypadków przy pracy"
"Gazeta Wyborcza Kraków": "Zmarła trzecia ofiara wypadku na budowie w Zakopanem"
"Super Express": "Balkon zmiażdżył robotników"
"Radio Zet": "Wypadek na zakopiańskiej budowie"
"TVN24": "Wypadek na budowie: trzy osoby nie żyją"
"Polska Gazeta Krakowska": "Zabił się, spadając z rusztowania"
"Dziennik Polski": "Jak się pani stoi?"
"Dziennik Polski": "Szef śledzi, nie zawsze legalnie"
"Polska Gazeta Krakowska": "Gdy spóźniasz się do pracy, bo zima, korki, śnieg na drogach"
"Dziennik Gazeta Prawna":
"Inspekcja sprawdza temperaturę w miejscu pracy"
"Gazeta Wyborcza": "Marzniemy na ulicach, marzniemy i w pracy"
"Dziennik Polski Małopolska": "Pracodawcy oszczędzają, a my marzniemy"
"Przełom": "W biurze ma być co najmniej 18 stopni Celsjusza"
"Polska Gazeta Krakowska": "Muszą pracować na mrozie"

Archiwum - Media o nas - 2009 rok
"Radio Zet": "Z humorem o nudnych przepisach bhp"
"Gazeta Wyborcza": "Kreskówką w autobusach będą uczyć o bezpieczeństwie"
"Dziennik Polski": "Studencie, nie daj się oszukać"
"Dziennik Polski": "Główne grzechy pracodawców"
"Dziennik Polski": "Niebezpieczne budowy"
"Dziennik Polski": "Przysypany ziemią"
"Gazeta Prawna": "Inspekcja pracy kontroluje firmy za pomocą kamer i komputerów"
"Gazeta Prawna": "Komputery i kamery pomagają kontrolować firmy"
"Dziennik Polski": "Wygrać przyszłość"
"Dziennik Polski": "Koszmar cudzoziemca"
"Polska Gazeta Krakowska": "Ukraińcy nie mieli papierów do pracy"
"Dziennik Polski": "Przyjmują do pracy, ale nie płacą"
"Dziennik Polski": "Wypadków będzie mniej dzięki rozwadze i wyobraźni"
"Tygodnik Solidarność": "Udawane prawo pracy?"
"Serwis regionalny TVP Kraków": "3 osoby zginęły w wypadku podnośnika"
"Polska Gazeta Krakowska": "Kraków: zginęło trzech mężczyzn"
"Dziennik Polski": "Upadki z wysoka zwykle kończą się tragicznie"
"Super Express": "Śmierć pod dźwigiem"
"Dziennik Polski": "Trzy osoby zginęły po przewróceniu się podnośnika"
"Dziennik Polski": "Bez kontroli Państwowej Inspekcji pracy"
"Polska Gazeta Krakowska": "Na budowach coraz więcej wypadków"
"Polska Gazeta Krakowska": "Runął dźwig w Krakowie: są trzy ofiary"
"RMF FM": "Brak podpór pod podnośnikiem przyczyną tragedii w Nowej Hucie?"
"Dziennik Polski": "Terror w zaciszu gabinetu"
"Dziennik Polski": "Zaczyna brakować na wypłaty"
"Dziennik Polski": "Pracodawca płaci za stres swoich pracowników"
"Dziennik Polski Podhalański": "Po wypadku prace wstrzymane"
"Polska Gazeta Krakowska": "Małopolanie bezpieczniejsi w pracy"
"Dziennik Polski": "Po podtopieniu dziecko w śpiączce"
"Dziennik Polski": "Zasłużony dla budownictwa"
"Polska Gazeta Krakowska": "PIP razem z policją"
"Dziennik Polski": "Cieszy praca nie do szuflady"
"Polska Gazeta Krakowska": "Nadal brakuje fachowców na rynku pracy"
"Fakt Kraków": "Wielka akcja Faktu! Co zrobić, gdy cię zwolnią z pracy"
"Dziennik Polski Nowosądecki": "Nadgodzin w szpitalu nie było"

 
  --- |MKOP
Posiedzenie MKOP - 16.10.2012 r.
Posiedzenie MKOP - 07.06.2011 r.
Posiedzenie MKOP - 20.01.2009 r.
Posiedzenie MKOP - 30.09.2008 r.
Posiedzenie MKOP - 19.02.2008 r.
Posiedzenie MKOP - 18.09.2007 r.
Posiedzenie MKOP - 15.05.2007 r.
Posiedzenie MKOP - 30.06.2006 r.
Posiedzenie MKOP - 06.10.2005 r.
Europejski Tydzień Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie
         
  --- |Okręgowe Inspektoraty w Polsce
 
  --- |Porozumienia
Porozumienie ze Strażą Graniczną
Porozumienie o współdziałaniu z Akademią Górniczo-Hutniczą
Porozumienie z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej
oraz Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Krakowie

Porozumienie z Rektorem Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Porozumienie z Urzędem Transportu Kolejowego Oddział w Krakowie
Porozumienie z ZUS Oddział w Tarnowie
Porozumienie z ZUS Oddział w Chrzanowie
Porozumienie ze Słowacką Inspekcją Pracy
Porozumienie z Wojewódzkim Urzędem Pracy
Porozumienie z Komendantem Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
Porozumienie z Prokuraturą Okręgową w Tarnowie
Porozumienie z Prokuraturą Okręgową w Nowym Sączu
Porozumienie z Prokuraturą Okręgową w Krakowie
Porozumienie o współdziałaniu z Urzędem Dozoru Technicznego
Porozumienie ze Związkiem Pracodawców "Ochrona"
Porozumienie z Małopolską Radą Wojewódzką Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
Porozumienie z Samorządem Miasta Krakowa
Porozumienie z Ochotniczymi Hufcami Pracy
Porozumienie ze Stowarzyszeniem Służb BHP
Porozumienie z Małopolskim Związkiem Pracodawców
Porozumienie z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji
Porozumienie z Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego
Współpraca z Prokuraturą Apelacyjną
Porozumienie z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP
Porozumienie z Inspektoratem Pracy w Koszycach (Republika Słowacka)
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP
Porozumienie z Urzędem Górniczym
         
  --- |Prewencja i promocja  
 
  --- |Pytania i porady
 
  --- |Rolnictwo
Druga tura "Bezpiecznych wakacji"
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne - konkurs dla rolników indywidualnych
Bezp
ieczne lato
Ofensywa prewencji w terenie
Bezpieczeństwo dzieci na wsi
Inspekcja
Pracy wśród rolników
"Bezpieczne lato na wsi 2013"
Podsumowanie konkursu plastycznego "Bezpiecznie na wsi - powiedz STOP upadkom"
Czego się Jaś nie nauczy… pogadanki i konkursy dla dzieci
Bezpieczeństwo pracy wśród rolników
"Prace żniwne 2012"
"Bezpieczne lato na wsi 2012"
Szkolenie
dla rolników
Bezpieczne lato na kolonii w Chełmcu
Bezpieczne gospodarstwa rolne w Małopolsce
Bezpieczne gospodarstwo rolne - etap regionalny
Działania prewencyjne w Pleśnej
"Agropromocja 2010"
"Agropromocja 2009"
Ogólnopolski konkurs "Bezpieczne gospodarstwo rolne 2008"
"Agropromocja 2008"
"Bezpieczna praca i zabawa dzieci na wsi". Konkurs w Szynwałdzie
"Święto Fasoli" w Zakliczynie
"Agropromocja 2007"
Powiatowe Zespoły ds. Bezpiecznej Pracy w Rolnictwie Indywidualnym
Spotkanie Komisji ds. Bezpiecznej Pracy w Rolnictwie Indywidualnym - 12.2006 r.
Raport "Ochrona pracy w rolnictwie indywidualnym w Małopolsce w 2006 roku"
Spotkanie Komisji ds. Bezpiecznej Pracy w Rolnictwie Indywidualnym - 11.2006 r.
Spotkanie z Małopolskim Stowarzyszeniem Sołtysów
Agropromocja 2006
Dożynki 2006
Narada z Doradcą Głównego Inspektora Pracy ds. Rolnictwa
Okresowe spotkania z sołtysami
Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne - 2006"
Przedsięwzięcia popularyzujące ochronę pracy w rolnictwie indywidualnym

Zagrożenia przy pracach rolnych
         
  --- |Rzecznik prasowy informuje
Informacje na temat wypłat wynagrodzeń przez małopolskich pracodawców (I-VI 2014 r.)
"Zanim podejmiesz pracę" - Kampania informacyjna Państwowej Inspekcji Pracy
Praca "na czarno" zatrudnienie na umowach cywilnoprawnych 2011 r., 2012 r., 2013 r.
Sympozjum z okazji 40-lecia Kodeksu pracy
Nieprawidłowości w służbie zdrowia w 2013 roku
Stan prawa pracy w Małopolsce w 2013 roku
Wypadki przy pracy w 2013 roku
Zmiany w prawie pracy w 2013 roku
Nagrody dla małopolskich pracodawców - 24.10.2013 r.
Statystyki nt skarg składanych na małopolskich pracodawców (I-IX 2013 r.,2012 r.,2011 r.)
Statystyki dotyczące "pracy na czarno" (I-VIII 2013 r.)
Informacje na temat wypłat wynagrodzeń przez małopolskich pracodawców (I-VIII 2013 r.)
Bezpieczeństwo pracy - statystyki dotyczące wypadków przy pracy (I-VIII 2013 r.)
Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie za 2012 rok
Niewypłacone wynagrodzenia w Małopolsce w 2012 roku
XIX Edycja Konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" Laureaci 2012 r.
"Uwaga inspektor pracy!" – czyli nowoczesne metody współpracy z inwestorem
Kampania "Promocja Standardów BHP w Budownictwie"
Stan bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez OIP w Krakowie I-V 2011 r.
Niewypłacanie wynagrodzeń - wyniki kontroli przeprowadzonych przez OIP w Krakowie w I kwartale 2011 roku
 
         
  --- |Sprawozdania OIP w Krakowie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie
Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie za 2013 rok
Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie za 2012 rok
Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie za 2011 rok
Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie za 2010 rok
Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie za 2009 rok
Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie za 2008 rok
Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie za 2007 rok
 
 
  --- |Współpraca
Współp
raca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM Krakowa
Współpra
ca z Małopolskim Kuratorium Oświaty
Współpraca OIP w Krakowie z Lożą Małopolską BCC
Współpraca w Małopolsce w zakresie działań prewencyjnych
Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
Współpraca z R
adą OPZZ Województwa Małopolskiego
Współpraca z samorządem terytorialnym
Współpraca OIP w  Krakowie z Odziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie
Razem dla bezpieczeństwa dzieci
Współpraca z samorządem terytorialnym
"Uważaj n
a wszelki wypadek!" czyli bhp w autobusie
Współpraca z Krakowskim Oddziałem Regionalnym KRUS w Krakowie
Szkolenie dla specjalistów BHP - Zawoja
Współpraca z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa
Współpraca z organizacjami pracodawców
Dzieci na wsi - współpraca z ZHP
Współpraca z samorządem zawodowym inżynierów budownictwa
Współpraca z Prokuraturą Okręgową w Tarnowie
Współpraca z Prokuraturą Okręgową w Nowym Sączu
Współpraca z Prokuraturą Okręgową w Krakowie
Wizyta inspektorów pracy ze Słowacji w OIP w Krakowie
Współdziałanie z Samorządem Terytorialnym
Seminarium Polsko-Niemieckie nt handlu

Szkolenia społecznych inspektorów pracy w MPK Kraków

Współpraca z Radą Wojewódzką OPZZ 

Wizyta delegacji Inspekcji Pracy ze Słowacji
Wizyta Kierownictwa OIP w Słowacji
Spotkanie Kierownictwa OIP z Prezydium Rady WM OPZZ
Szkolenie członków Federacji ZZ Pracowników Ochrony Zdrowia
Spotkanie ze Starostami
Kampania przeciwko mobbingowi w miejscu pracy
         
  --- |Wypadki
Zgłoszenia wypadków przy pracy
Obowiązki pracodawcy w razie zaistnienia wypadku przy pracy
Podstawowe definicje w zakresie wypadków przy pracy
Badanie wypadków przy pracy - Sprawozdania
Serwis informacyjny (przepisy, wzory dokumentów do pobrania) - link do strony Państwowej Inspekcji Pracy
[więcej]
Statystyki wypadków
 
         
  --- |Zatrudnienie w OIP
Strona jest aktualizowana w przypadku tworzenia nowych etatów w tutejszym Urzędzie